HR | EN | FR


Prijavitelji koji ne zadovoljavaju kriterije opisane u točki o pokretanju procesa inkubacije, a iz objektivnog razloga žele biti smještene u prostorijama Tehnološkog parka Varaždin mogu zatražiti smještaj pod komercijalnim uvjetima. Objektivan razlog za smještaj poduzeće, pojedinac ili druga osoba će u pisanom obliku u formi pisma namjere predložiti Upravi Tehnološkog parka Varaždin. Uprava Tehnološkog parka Varaždin će u roku od 7 dana od dana podnošenja prijave pismenim putem obavijestiti prijavitelja o rješenju njegovog zahtjeva.  Sve usluge koje Uprava Tehnološkog parka Varaždin bude pružala ovakvim tvrtkama su potpuno komercijalnog karaktera. Najamnina za smještaj je 13 EUR /m2 (uključivo s režijama), a ostale usluge su definirane i primjenjuju se komercijalne cijene.  O smještaju pod komercijalnim uvjetima Uprava može odlučiti u sljedećim situacijama:

1.       OSNOVNI PREDUVJET 

  • Kada ima dovoljno slobodnog prostora za koje se može pretpostaviti s velikom sigurnošću da inkubirane tvrtke neće trebati u određenom vremenu. Ugovor se daje na određeno vrijeme iz prethodne tvrdnje.

2.       OSTALE SITUACIJE (uz ispunjen osnovni preduvjet)

  • Kada je prijavitelj razvojna tvrtka koja će svojim stanovanjem u okviru Tehnološkog parka Varaždin doprinijeti razvoju drugih stanara,
  •  Kada je prijavitelj tvrtka koja posjeduje tehnologiju koja je u ovim geografskim i stručnim područjima nepoznata (Tehnološki lider),
  •  Kada je prijavitelj tvrtka koja ima djelatnost koja je potrebna svim stanarima, a trenutačno nije uopće ili dovoljno razvijena u okviru Tehnološkog parka Varaždin, npr. Head-hunting tvrtke, Ured za ostvarivanje patentnog prava, Računovodstveno-financijske tvrtke, Tvrtke za tehnološki outsourcing (IT outsourcing).