HR | EN | FR

Projekt prihvatljiv za pokretanje procesa inkubacije ima sljedeće odlike:1. Projekt iz područja tehnologije koji ima namjeru ustanovljenja nekog od oblika pravne osobnosti                    (poduzeće, obrt, ustanova, udruga i sl.). Prednost se daje aktivnostima u području novih tehnologija kao          što je informacijska & komunikacijska tehnologija (ICT), biotehnologija, nanotehnologija i sl.

  2. Projekt koji se razmatra može biti u jednom od sljedećih oblika:

  • Inovator ili pojedinac s poduzetničkom idejom,
  • Start-up poduzeće (poduzeće u nastajanju smatra se do 1 godine starosti) – obavezno razrađen     poslovni plan,
  • Postojeće poduzeće (do 4 zaposlena) koje je u fazi rasta ili promjene djelatnosti u odnosu na gore   opisane tehnologije,
  • Poduzeće koje lansira novi projekt pa kandidira inkubaciju samo jednog segmenta – mora postojati detaljno razvijen financijski plan, tržišni potencijal i obujam budućeg poslovanja,
  • Novo spin-off poduzeće ili podružnica postojećeg poduzeća smještenog izvan Varaždina čija       djelatnost odgovara gore navedenim uvjetima.

3.   Novi proizvod ili nova usluga koja se želi razviti ili unaprijediti moraju se moći komercijalizirati u roku od najmanje 2 godine.

4.   Kandidat u pravilu treba imati koncept poslovnog plana (osnovne uporišne točke – osim gdje je naznačeno drugačije) te razrađenu konceptualnu financijsku konstrukciju za aktivnosti koje namjerava obavljati. Poslovna ideja treba biti razrađena u mjeri da izgleda obećavajuće. Poduzeća koja žele inkubaciju samo jednog dijela moraju imati detaljno razrađene poslovne namjere (kao što je to u točki 2 navedeno).

5.      Kandidat mora pokazati sposobnost vođenja i upravljanja tim projektom, odnosno mora imati osobu koja     će pokazati psihofizičke i stručne sposobnosti za upravljanje projektom.

6.      Kandidat mora ostvariti novozapošljavanje te pokazati mogućnost plaćanja mjesečnih troškova prije pristizanja prihoda s tržišta.

7.   Kandidati moraju biti spremni na suživot u inkubacijskom prostoru te promicanje projekata sustanara kao i promicanje institucije Tehnološki park Varaždin.

       Nakon evaluacije projekta i utvrđivanja njegove prolaznosti pokreće se proces inkubacije