HR | EN | FR

 MISIJA

  •  povezivanje dionika, poticanje transfera znanja i tehnologije, podrška razvoju kreativnosti i talenata u svrhu ubrzanog tehnološkog razvoja i komercijalizacije inovacija

VIZIJA

  • kreiranje poticajnog, globalno priznatog i poznatog inovacijskog i tehnološkog ekosustava za izgradnju društvene i ekonomske dobrobiti Varaždina i regije kao vodeći inkubator u regiji čije će djelovanje biti potporno okruženje za razvoj inovativnog i konkurentnog tehnološkog poduzetništva

CILJEVI      

  •        povećati broj radnih mjesta, prihode i investicije u nove i postojeće inovativne tvrtke    
  •        sustavno unaprijeđivati poduzetnički eko sustav za tehnološki inovativne tvrtke
  •    pokrenuti razvoj industrije poticanjem suradnje i umreženosti gospodarstva, akademske zajednice, poduzeća, obrazovnih institucija, razvojnih agencija i inovativnih pojedinaca
  •             privlačiti i zadržavati studente i inovativne pojedince u tehnološki inovativna poduzetništva
  •             promjena percepcije prema inovativnosti kao temelj novog gospodarstva