HR | EN | FR

O nama


Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da direktor Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Tehnološki park Varaždin d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona o javnoj nabavi.

Tehnološki park Varaždin d.o.o je poduzeće za uspostavu inkubacijskog centra za inovativna tehnološka start-up poduzeća, uspostavu mehanizma za unapređenje postojećih tehnološki inovativnih poduzeća, poboljšanje transfera znanja s učilišta i razvojnih centara u gospodarstvo, umrežavanje poduzeća, obrazovnih institucija, razvojnih agencija i inovativnih pojedinaca, te promjenu percepcije prema inovativnosti kao temelju novog gospodarstva. Stanovanje u prostorima za inkubaciju je beneficirano, što znači da se kreće u prvoj godini od 75% beneficija pa do četvrte godine gdje se postigne puna tržišna cijena. Stanari u inkubaciji imaju besplatno 12 sati konzultantskih usluga godišnje.

Tehnološki park Varaždin tržištu nudi uslugu pripreme i provođenja projekata financiranih iz domaćih i EU fondova, kao i izradu poslovnih planova, investicijskih studija, te pružanje konzultantskih usluga ključnih za komercijalizaciju proizvoda i usluga. Kroz suradnju i proaktivnost kreiramo poticajno i kreativno okruženje za rast i razvoj naših stanara, te poduzeća u okruženju. 


Misija, vizija, ciljevi


MISIJA

 •  povezivanje dionika, poticanje transfera znanja i tehnologije, podrška razvoju kreativnosti i  talenata u svrhu ubrzanog tehnološkog razvoja i komercijalizacije inovacija

VIZIJA

 • kreiranje poticajnog, globalno priznatog i poznatog inovacijskog i tehnološkog ekosustava za izgradnju društvene i ekonomske dobrobiti Varaždina i regije kao vodeći inkubator u regiji čije će djelovanje biti potporno okruženje za razvoj inovativnog i konkurentnog tehnološkog poduzetništva

CILJEVI

 •   povećati broj radnih mjesta, prihode i investicije u nove i postojeće inovativne tvrtke
 •  sustavno unaprijeđivati poduzetnički eko sustav za tehnološki inovativne tvrtke
 •  pokrenuti razvoj industrije poticanjem suradnje i umreženosti gospodarstva, akademske        zajednice,poduzeća, obrazovnih institucija, razvojnih agencija i inovativnih pojedinaca
 •  privlačiti i zadržavati studente i inovativne pojedince u tehnološki inovativno poduzetništvo
 •  promjena percepcije prema inovativnosti kao temelj novog gospodarstva

 


Povijest

 

Projekt Tehnološki park Varaždin nastao je 2003. godine. Inicijatori projekta bili Varaždinska županija, grad Varaždin, Hrvatska gospodarska komora, Visoka elektrotehnička škola (naknadno Veleučilište u Varaždinu), i Elektrostrojarska škola Varaždin. Projekt je osmišljen kao jedinstvo svih sudionika, inicijatora i nositelja projekta. Prva faza projekta bila je osnivanje Impulsnog centra pri Elektrostrojarskoj školi Varaždin. Za tu fazu izrađen je elaborat o osnivanju i Studija ekonomske opravdanosti po kojoj su započete aktivnosti na pripremi za provođenje procesa inkubacije. Proces inkubacije bio je prilagođen start-up tvrtkama čija je djelatnost bila bliska uslugama koje su Elektrostrojarska škola, laboratoriji i kabineti, te njezini zaposlenici mogli pomoći u komercijalizaciji. Elektrostrojarska škola je ponudila zgradu od 750 m2 prostora koju je trebalo završiti. Ministarstvo gospodarstva je godišnje sufinanciralo projekt. Sredstva su uložena u završetak i opremanje zgrade (što je bila i namjena sredstava). Veliku većinu financirala je Elektrostrojarska škola iz vlastitih prihoda i Varaždinska županija. U toj fazi inkubirano je 5 start-up poduzeća čija je djelatnost iz područja elektrotehnike, automatike, informatike i industrijskog dizajna. Usluge laboratorija stanarima su bile besplatne, kao npr. umjeravanje zvučnika, projekiranje elektroničkih pločica i slične aktivnosti. Prezentacijske i konferencijske dvorane bile su također na raspolaganju stanarima bez naknade. Pri Visokoj elektrotehničkoj školi (naknadno Veleučilište u Varaždinu) dogovorena je druga faza projekta, odnosno osnivanje Tehnološkog parka Varaždin. Grad Varaždin koji je osnivač i vlasnik Veleučilišta u Varaždinu, dodijelio je zgradu od 1300 m2 bruto površine. Zgrada je bila u dosta lošem stanju, ali je bila useljiva. Neprimjerena je za velik broj malih tvrtki jer je projektirana za tekstilnu industriju u kojoj se nalazi mnogo uskih prostorija koje su namjenjene prezentacijama tekstilnih proizvoda. Bez obzira na sve okolnosti započet je proces inkubacije jednako kao u prvoj fazi. Budući da je Veleučilište u Varaždinu imalo preko 10 vlastitih vrlo kvalitetnih laboratorija dogovoreno je da stanari u inkubatoru mogu besplatno koristiti opremu koju Veleučilište ima na raspolaganju. Projekt je financiran iz različitih izvora, a financirale su se samo djelomična obnova i opremanje prostora. Sve operativne troškove, uključujući održavanje i opremanje obiju zgrada, marketing, brzi internet, pokrivali su Elektrotehnička škola Varaždin za prvu fazu, Veleučilište i grad Varaždin za drugu fazu. Uprava i nekoliko povremenih suradnika koji su provodili inkubaciju su bili na volonterskoj razini. Na početku 2007. godine u procesu inkubacije bilo je 35 poduzeća koja su bila u različitim vremenskim periodima inkubacije. Većinom su to poduzeća koja djeluju u ICT sektoru te manji broj poduzeća iz područja grafičkog dizajna, građevinarstva, poljoprivrede, food stylinga i drugih djelatnosti. Inkubiranje start-up poduzeća iz drugih područja (koja nisu bliska djelatnosti Veleučilišta i Elektrostrojarske škole) bilo je moguće jer je u tom vremenu bilo slobodnog prostora. Grad Varaždin odlučio je transformirati ovaj projekt u društvo s ograničenom odgovornošću, tako da je dana 26.02.2007. godine Tehnološki park Varaždin upisan u sudski registar pod nazivom: Tehnološki park Varaždin d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća čiji su osnivači bili Grad Varaždin i Veleučilište u Varaždinu (današnje Sveučilište Sjever) sa osnivačkim kapitalom od 20 000 kn. Dana 29.11.2007. u sudski registar upisan je novi član društva Fakultet organizacije i informatike, tako da je vlasnička struktura Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. sastavljena od:

 •         Grad Varaždin, Varaždin  - 50,67%
 •       Fakultet organizacijei informatike, Varaždin – 33,33%
 •       Sveučilište Sjever, Koprivnica – 16,00%

Zgrada u Zagrebačkoj ulici (druga faza) dodijeljena je novom poduzeću za provođenje inkubacijskog procesa. Grad Varaždin, Razvojna agencija Sjever (DAN) i Tehnološki park Varaždin obavili su sve potrebne radnje kako bi se osiguralo dugoročno financiranje i obnova zgrade. Impulsni centar kao dio spomenutog projekta, nastavlja rad kao dio projekta u okviru Elektrostrojarske škole Varaždin. Svrha je također inkubacijski proces, ali adekvatan za srednjoškolsko obrazovanje. Varaždinska županija je vlasnik objekta i želi na isti način upravljati kapacitetima, a projekt se pojavljuje pod imenom “Tehnološki park – Impulsni centar”. Tehnološki park Varaždin d.o.o. nema ingrenciju nad poslovnim aktivnostima Impulsnog centra Varaždin, a vrijedi i obratno. Između dvije institucije postoji suradnja na zavidnoj razini.

Tako je u 2007. godini odobren projekt iz potprograma TEHCRO, linija financiranja Svjetske banke poslovno Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske - agencije BICRO, kojim se u narednih 5 godina sufinancira provođenje inkubacijskog procesa te obnova zgrade. Ukupna vrijednost projekta je preko 11 milijuna kuna.  Potprogram TEHCRO jest Program razvoja tehnologijske infrastrukture, a cilj programa jest promicanje akademskog poduzetništva, maksimiziranje mogućnosti rasta i održivosti inovativnih tehnoloških poduzeća,  naročito onih koja nastaju kao akademska spin-out ili spin-off poduzeća sa sveučilišta i drugih znanstvenih organizacija, te učinkoviti transfer tehnologije uz istovremeno pružanje financijske podrške prilikom pokretanja i razvoja Tehnologijsko-poslovnih centara, Inkubatora i Razvojno-istraživačkih centara, a sve radi pružanja usluga za transfer tehnologije i pomoć inovativnim tehnološki usmjerenim poduzećima u njihovom daljnjem razvoju i rastu. Tehnologijsku infrastrukturu čine poslovni subjekti koji osiguravaju prostorije, savjete, usluge i podršku za komercijalizaciju znanstveno-istraživačkih rezultata i novih tehnologija te koji obavljaju transfer tehnologije i omogućuju potrebne resurse i pružaju stručnu pomoć pojedincima i postojećim novoosnovanim inovativnim tvrtkama kako bi one rasle i postale uhodane i profitabilne.

Tehnološki park Varaždin dobio je 2009. godine nagradu kao najbolji tehnološki park u Hrvatskoj, punopravni je član IASP-a  - svjetskog udruženja znanstvenih i tehnoloških parkova, a od svog je osnutka do danas član hrvatskog konzorcija Europske poduzetničke mreže u okviru projekta SSBI-CRO.  Od siječnja 2010. godine Tehnološkom parku Varaždin dodijeljen je na upravljanje i Centar kreativnih industrija, prvi takav centar u RH i šire, te su uvedeni koraci inkubacije za poduzeća koja spadaju u taj iznimno važan sektor za samozapošljavanje. Odgovorna osoba koja obnaša dužnost direktora poduzeća Tehnološki park Varaždin d.o.o. je Karlo Kukec.


Ciljne skupine


Ciljne skupine na koje se Tehnološki park Varaždin želi usmjeriti imaju sljedeće značajke:

 • visoku razinu koncentriranog znanja kroz osiguran dotok novih znanja koji imaju dobru vezu s gospodarstvom, sa osnovama za ostvarivanje patenata, te posjeduju projekte ili proizvode prikladne za inkubacijski proces

Iz navedenih značajka razaznaju se:

 •         studenti, kreativci i izumitelji
 •       akademsko osoblje i istraživači
 •       mladi poduzetnici
 •       poduzetnici
 •       financijske institucije
 •       investitori
 •       donori
 •       osobe zadužene za poticanje razvoja gospodarstva


Kontakti

Tehnološki park Varaždin d.o.o.

             Zagrebačka 89

            42 000 Varaždin

tel: + 385 42 500 050

fax: + 385 42 500 052

e-mail: info@tp-vz.hr

MBS: 070077626

OIB: 18115028597

žiro račun: 2340009-1110262340
View Tehnološki park Varaždin in a larger map