HR | EN | FR


Postinkubacijski proces podrazumijeva period suradnje između Tehnološkog parka Varaždin i poduzeća koje je završilo proces inkubacije. Proces inkubacije može završiti prije predviđenog roka na zahtjev stanara ili ako Uprava Tehnološkog parka Varaždin procjeni da je moguće prekinuti proces inkubacije.


                               PRIPREMA PODUZEĆA ZA ZAVRŠETAK INKUBACIJE

  • U ovom koraku se detaljno analizira financijsko poslovanje i razmatra mogućnost poslovanja poduzeća u slučaju da mu se ukinu sve beneficije koje ima u TP. Ukoliko se pokaže da poduzeće može živjeti bez beneficija potrebno je prekinuti inkubaciju. U slučaju da je predviđeno vrijeme za inkubaciju prošlo, a pokaže se da poduzeće ne može samostalno živjeti na tržištu tada također treba prekinuti inkubaciju i predložiti potrebne mjere prestrukturiranja poduzeća.

        PRONALAZAK NAJPOVOLJNIJE LOKACIJE

  • Tehnološki park Varaždin će pomoći poduzetnicima koji su završili uspješno proces inkubacije u pronalasku najboljeg smještaja za svoju tvrtku. U okruženju postoje poduzetničke i slobodna zona pa je moguća gradnja vlastitog prostora ili iznajmljivanje prostora. Budući da je proces inkubacije uspješno završen tada Uprava Tehnološkog parka može zatražiti posebne uvjete pri kupnji zemljišta odnosno pri izdavanju garancija za komercijalne kredite jer kod lokalne vlasti može jamčiti za uspješno poduzeće. Interes lokalne zajednice je ostanak uspješnih tvrtki na njihovom području.

           UNAPREĐENJE POSLOVNE SURADNJE

  •     Interes stanara i same Uprave Tehnološkog parka Varaždin je razvoj novih projekata i suradnja s gospodarstvom a napose s onim tvrtkama koje su stasale u procesu inkubacije.