HR | EN | FR

 

Projekt Tehnološki park Varaždin nastao je 2003. godine. Inicijatori projekta bili su Varaždinska županija, grad Varaždin, Hrvatska gospodarska komora, Visoka elektrotehnička škola (naknadno Veleučilište u Varaždinu), i Elektrostrojarska škola Varaždin. Projekt je osmišljen kao jedinstvo svih sudionika, inicijatora i nositelja projekta. Prva faza projekta bila je osnivanje Impulsnog centra pri Elektrostrojarskoj školi Varaždin. Za tu fazu izrađen je elaborat o osnivanju i Studija ekonomske opravdanosti po kojoj su započete aktivnosti na pripremi za provođenje procesa inkubacije. Proces inkubacije bio je prilagođen start-up tvrtkama čija je djelatnost bila bliska uslugama koje su Elektrostrojarska škola, laboratoriji i kabineti, te njezini zaposlenici mogli pomoći u komercijalizaciji. Elektrostrojarska škola je ponudila zgradu od 750 m2 prostora koju je trebalo završiti. Ministarstvo gospodarstva je godišnje sufinanciralo projekt. Sredstva su uložena u završetak i opremanje zgrade (što je bila i namjena sredstava). Veliku većinu financirala je Elektrostrojarska škola iz vlastitih prihoda i Varaždinska županija. U toj fazi inkubirano je 5 start-up poduzeća čija je djelatnost iz područja elektrotehnike, automatike, informatike i industrijskog dizajna. Usluge laboratorija stanarima su bile besplatne, kao npr. umjeravanje zvučnika, projekiranje elektroničkih pločica i slične aktivnosti. Prezentacijske i konferencijske dvorane bile su također na raspolaganju stanarima bez naknade. Pri Visokoj elektrotehničkoj školi (naknadno Veleučilište u Varaždinu) dogovorena je druga faza projekta, odnosno osnivanje Tehnološkog parka Varaždin. Grad Varaždin koji je osnivač i vlasnik Veleučilišta u Varaždinu, dodijelio je zgradu od 1300 m2 bruto površine. Zgrada je bila u dosta lošem stanju, ali je bila useljiva. Neprimjerena je za velik broj malih tvrtki jer je projektirana za tekstilnu industriju u kojoj se nalazi mnogo uskih prostorija koje su namjenjene prezentacijama tekstilnih proizvoda. Bez obzira na sve okolnosti započet je proces inkubacije jednako kao u prvoj fazi. Budući da je Veleučilište u Varaždinu imalo preko 10 vlastitih vrlo kvalitetnih laboratorija dogovoreno je da stanari u inkubatoru mogu besplatno koristiti opremu koju Veleučilište ima na raspolaganju. Projekt je financiran iz različitih izvora, a financirale su se samo djelomična obnova i opremanje prostora. Sve operativne troškove, uključujući održavanje i opremanje obiju zgrada, marketing, brzi internet, pokrivali su Elektrotehnička škola Varaždin za prvu fazu, Veleučilište i grad Varaždin za drugu fazu. Uprava i nekoliko povremenih suradnika koji su provodili inkubaciju su bili na volonterskoj razini. Na početku 2007. godine u procesu inkubacije bilo je 35 poduzeća koja su bila u različitim vremenskim periodima inkubacije. Većinom su to poduzeća koja djeluju u ICT sektoru te manji broj poduzeća iz područja grafičkog dizajna, građevinarstva, poljoprivrede, food stylinga i drugih djelatnosti. Inkubiranje start-up poduzeća iz drugih područja (koja nisu bliska djelatnosti Veleučilišta i Elektrostrojarske škole) bilo je moguće jer je u tom vremenu bilo slobodnog prostora. Grad Varaždin odlučio je transformirati ovaj projekt u društvo s ograničenom odgovornošću, tako da je dana 26.02.2007. godine Tehnološki park Varaždin upisan u sudski registar pod nazivom: Tehnološki park Varaždin d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća čiji su osnivači bili Grad Varaždin i Veleučilište u Varaždinu (današnje Sveučilište Sjever) sa osnivačkim kapitalom od 20 000 kn. Dana 29.11.2007. u sudski registar upisan je novi član društva Fakultet organizacije i informatike, tako da je vlasnička struktura Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. sastavljena od:

  1.             Grad Varaždin, Varaždin  - 50,67%
  2.        Fakultet organizacijei informatike, Varaždin – 33,33%
  3.       .    Sveučilište Sjever, Koprivnica – 16,00%

Zgrada u Zagrebačkoj ulici (druga faza) dodijeljena je novom poduzeću za provođenje inkubacijskog procesa. Grad Varaždin, Razvojna agencija Sjever (DAN) i Tehnološki park Varaždin obavili su sve potrebne radnje kako bi se osiguralo dugoročno financiranje i obnova zgrade. Impulsni centar kao dio spomenutog projekta, nastavlja rad kao dio projekta u okviru Elektrostrojarske škole Varaždin. Svrha je također inkubacijski proces, ali adekvatan za srednjoškolsko obrazovanje. Varaždinska županija je vlasnik objekta i želi na isti način upravljati kapacitetima, a projekt se pojavljuje pod imenom “Tehnološki park – Impulsni centar”. Tehnološki park Varaždin d.o.o. nema ingrenciju nad poslovnim aktivnostima Impulsnog centra Varaždin, a vrijedi i obratno. Između dvije institucije postoji suradnja na zavidnoj razini.

Tako je u 2007. godini odobren projekt iz potprograma TEHCRO, linija financiranja Svjetske banke poslovno Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske - agencije BICRO, kojim se u narednih 5 godina sufinancira provođenje inkubacijskog procesa te obnova zgrade. Ukupna vrijednost projekta je preko 11 milijuna kuna.  Potprogram TEHCRO jest Program razvoja tehnologijske infrastrukture, a cilj programa jest promicanje akademskog poduzetništva, maksimiziranje mogućnosti rasta i održivosti inovativnih tehnoloških poduzeća,  naročito onih koja nastaju kao akademska spin-out ili spin-off poduzeća sa sveučilišta i drugih znanstvenih organizacija, te učinkoviti transfer tehnologije uz istovremeno pružanje financijske podrške prilikom pokretanja i razvoja Tehnologijsko-poslovnih centara, Inkubatora i Razvojno-istraživačkih centara, a sve radi pružanja usluga za transfer tehnologije i pomoć inovativnim tehnološki usmjerenim poduzećima u njihovom daljnjem razvoju i rastu. Tehnologijsku infrastrukturu čine poslovni subjekti koji osiguravaju prostorije, savjete, usluge i podršku za komercijalizaciju znanstveno-istraživačkih rezultata i novih tehnologija te koji obavljaju transfer tehnologije i omogućuju potrebne resurse i pružaju stručnu pomoć pojedincima i postojećim novoosnovanim inovativnim tvrtkama kako bi one rasle i postale uhodane i profitabilne.

Tehnološki park Varaždin dobio je 2009. godine nagradu kao najbolji tehnološki park u Hrvatskoj, punopravni je član IASP-a  - svjetskog udruženja znanstvenih i tehnoloških parkova, a od svog je osnutka do danas član hrvatskog konzorcija Europske poduzetničke mreže u okviru projekta SSBI-CRO.  Od siječnja 2010. godine Tehnološkom parku Varaždin dodijeljen je na upravljanje i Centar kreativnih industrija, prvi takav centar u RH i šire, te su uvedeni koraci inkubacije za poduzeća koja spadaju u taj iznimno važan sektor za samozapošljavanje. Odgovorna osoba koja obnaša dužnost direktora poduzeća Tehnološki park Varaždin d.o.o. je Karlo Kukec.