HR | EN | FR


Predinkubacijski proces je prepoznavanje komercijalne komponente pri tehnološki inovativnim projektima, te određivanje uvjeta za pokretanje inkubacijskog procesa. U Tehnološkom parku Varaždin provode se sljedeće predinkubacijske aktivnosti:

  1. Identifikacija inovativnih projekata u okruženju. Pri tom se koriste sve poznate metode od javnog poziva u lokalnim i regionalnim glasilima, poticajnih predavanja o poduzetništvu i inovacijama, provođenju „Case Study“ predavanja s gostom poduzetnikom, tematskih rasprava između poduzetnika i istraživača, "FaceToFace" marketinga, organiziranja konferencije do usmenog razgovora s mogućim kandidatima.
  2. Provođenje kreativnih radionica na svim visokoškolskim institucijama u Varaždinskoj županiji koje imaju za cilj prepoznavanje poduzetničkih ideja koje imaju tehnološki inovativnu komponentu. Radionice su specijalizirane za studente i za nastavno osoblje.
  3. Organiziranje natjecanja s nagradama u pisanju poduzetničkih ideja.
  4. Za odabrane projekte izrađuju se zajedno s (budućim) poduzetnicima "Okvirni poslovni planovi". Organiziraju se radionice za njihovu izradu.
  5. Priprema dokumentacije za osnivanje pravne osobnosti - procjena najboljeg organizacijskog oblika.