HR | EN | FR

Nakon evaluacije projekta i utvrdivanja njegove prolaznosti pokrece se proces inkubacije. Proces inkubacije ukljucuje sljedece segmente:

1. SMJEŠTAJ U PROSTORE TEHNOLOŠKOG PARKA/CENTRA KREATIVNE INDUSTRIJE

Nakon što se utvrdi da prijavitelj zadovoljava uvjete za pokretanje procesa inkubacije radi se procjena potrebnog poslovnog prostora. Prepostavka je da je za svako radno mjesto u pravilu potrebno 10m2, temeljem dosadašnjeg iskustva. Odstupanja su moguća u specifičnim slučajevima (npr. gdje se zapošljava samo jedna osoba jer ne postoje tako male prostrije ili se radi o specifičnim djelatnostima (laboratoriji, praktikumi i sl.) o čemu je potrebno pismeno dokumentirati razlog drugačijeg postupanja). Tržišna cijena prostora u TPV je 8 EUR/m2, cijena režija je 2 EUR/m2, dok je tržišna cijena u CKI 4 EUR/m2, a režije su 2 EUR/m2 .Prilikom smještaja u prostore TPV / CKI primjenjuje se sljedeća tabela  za beneficiranu cijenu prostora:


Cijene najma u procesu inkubacije u TPV-u:


 
 1. godina
(% tržišne cijene)
2. godina
(% tržišne cijene) 
3. godine
(% tržišne cijene) 
4. godina
(% tržišne cijene) 
% tržišne cijene za najam prostora   25 50  75  100 
 Režijski troškovi 2 EUR/m 2 EUR/m2  2 EUR/m2  2 EUR/m2 


Cijene najma u procesu inkubacije u CKI:


 
 1. godina
(% tržišne cijene)
2. godina
(% tržišne cijene) 
3. godina
(% tržišne cijene) 
4. godine
(% tržišne cijene) 
5. godina
(% tržišne cijene) 
% tržišne cijene za najam prostora   0  25  50  75  100
 Režijski troškovi  2 EUR/m2 2 EUR/m2   2 EUR/m2  2 EUR/m2  2 EUR/m2


2. DODJELA POTREBNE INFRASTRUKTURE

Kada je poznato koliko je potrebno prostora određuje se potrebna infrastruktura. U poduzetničku infrastrukturu spada sve ono što je potrebno osigurati poduzetnicima kako bi oni zadržali samo osnovni segment poslovanja. Infrastruktura koju osigurava Tehnološki park Varaždin je sljedeća:

  •  Pristup Internetu
  •   Sale za sastanke, konferencijska dvorana, prezentacijska oprema, video kamera i digitalni fotoaparat    su besplatni za sve stanare u TP-u,
  •   Faks uređaj je besplatan za sve stanare u procesu inkubacije,
  •    Kopirni uređaj je dostupan, ali stanari moraju imati svoj papir,
  •    3D opremu za brzo prototipiranje.

3. UNAPREĐENJE I RAZVOJ PODUZEĆA STANARA

Pri ulasku u proces inkubacije mladi poduzetnik dobiva svog mentora. Mentor je odgovoran za dodijeljene stanare. Rad mentora sa stanarima je na dnevnoj osnovi. Periodičke rasprave o strateškim pitanjima mentor dogovara s cijelom Upravom Tehnološkog parka. Mentor se bavi razvojem poduzetnika kao institucije i razvojem projekata (proizvoda) stanara. U unapređenju poduzeća pokreću se sljedeće aktivnosti:

  •   Analiza potrebnih ljudskih potencijala i pronalazak istih na tržištu,
  •   Umrežavanje sa sličnim poduzećima, razvojnim i obrazovnim institucijama, te kompletnim poslovnim  okruženjem,
  •   Organiziranje obrazovanja za zaposlenike (poslovno upravljanje, tehnologije, IT, i drugo),
  •    Savjetovanje pri uvođenju informacijskog sustava u poduzeću,
  •    Pomoć pri apliciranju na domaće/strane fondove,
  •    Marketing za stanare (sudjelovanje u zajedničkoj brošuri, letcima i drugo).

4. UNAPREĐENJE I RAZVOJ PROJEKATA (PROIZVODA) STANARA

  •          Razvoj projekta (proizvoda) koji je prepoznat u predinkubaciji ili se pojavio u procesu inkubacije,
  •         Analiza tržišta i marketing, te priprema za izlazak na domaće ili strano tržište,
  •          Pomoć pri uspostavi patentnog prava,
  •         Financijska analiza projekta, te priprema za djelomično financiranje iz domaćih/stranih fondova,
  •      Povezivanje i razvoj projekta s drugim stanarima, te s drugim poduzećima i obrazovnim institucijama         u okruženju.