HR | EN | FR


Što je Tehnološki park Varaždin?

 

Tehnološki park Varaždin d.o.o je poduzeće za uspostavu inkubacijskog centra za inovativna tehnološka start-up poduzeća, uspostavu mehanizma za unapređenje postojećih tehnološki inovativnih poduzeća, poboljšanje transfera znanja s učilišta i razvojnih centara u gospodarstvo, umrežavanje poduzeća, obrazovnih institucija, razvojnih agencija i inovativnih pojedinaca, te promjenu percepcije prema inovativnosti kao temelju novog gospodarstva. Stanovanje u prostorima za inkubaciju je beneficirano, što znači da se kreće u prvoj godini od 75% beneficija pa do četvrte godine gdje se postigne puna tržišna cijena. Stanari u inkubaciji imaju besplatno 12 sati konzultantskih usluga godišnje. Tehnološki park Varaždin tržištu nudi uslugu pripreme i provođenja projekata financiranih iz domaćih i EU fondova, kao i izradu poslovnih planova, investicijskih studija, te pružanje konzultantskih usluga ključnih za komercijalizaciju proizvoda i usluga. Kroz suradnju i proaktivnost kreiramo poticajno i kreativno okruženje za rast i razvoj naših stanara, te poduzeća u okruženju.