HR | EN | FR

Usluge koje Tehnološki park Varaždin nudi svojim stanarima su: 


  •         motivacija i osvješćivanje
  •         marketing i PR
  •         kreativne radionice
  •         umrežavanje
  •         konferencije
  •         savjetovanje i rad sa stanarima
  •         transfer tehnologije
  •          komercijalizacija proizvoda i usluga