HR | EN | FR
Javni poziv za procjenu i unapređenje inovativnog kapaciteta poduzeća 07.06.2017. 11:15:23

Malo ste ili srednje poduzeće? Zanima Vas veći profitabilan rast i razvoj poduzeća?


 

Osigurajte cjelovitu procjenu tehnološko-inovacijskog kapaciteta vašeg poduzeća najpoznatijom metodologijom – IMP3ove


 

 

Okretanje inovacijama mnogim poduzećima osigurava opstanak na tržištu. I Vaše poduzeće ima inovacijski potencijal. Želite li da ga izmjerimo i da se usporedite s drugima uz savjetovanje eksperta bez dodatnih troškova za Vaše poduzeće?

 

Kako?


Europska poduzetnička mreža Hrvatske omogućava procjenu tehnološko-inovacijskog kapaciteta za 21 poduzeće. Procjena obuhvaća dva posjeta poduzeću od strane inovacijskih savjetnika certificiranih od strane Europske komisije i AT Kearney-a. Analiza inovacijskog potencijala radi se pomoću  Imp3rove metodologije i uspoređuje s podacima drugih sličnih poduzeća. Poduzeće će na kraju, uz pomoć savjetnika, izraditi akcijski plan i inovacijsku strategiju.

 

Koristi za tvrtku:


·         Usporedba vlastitih performansi s prosjekom svih poduzeća koji pripadaju istoj industriji i usporedba s 10% najbrže rastućih poduzeća u uzorku, temeljeno na najvećoj svjetskoj analitičkoj bazi podataka o upravljanju inovacijama

·         Dobivanje jasne slike o vlastitim kompetitivnim snagama i identificiranje područja s najvećim potencijalom za napredak

·         Opcija savjetovanja prije, za vrijeme i nakon procjene inovacijskog potencijala od strane savjetnika

·         Smjernice za poboljšanje upravljanja inovacijama tj. izradu inovacijske strategije

 

O alatu Imp3ove


·         Preporučeni certificirani alat Europske komisije razvijen od strane AT Kearneya, jedne od vodećih svjetskih konzultantskih poduzeća

·         Nudi cjeloviti pristup upravljanju inovacijama i dubinsku analizu inovacijske strategije, organizacije i kulture, životnog vijeka inovativnih proizvoda, pokretačkih faktora i inovacijskih rezultata.

·         Preko 5.000 poduzeća diljem svijeta su uspješno provele Imp3rove procjenu

·         Prilagodba uzorka za usporedbu temelji se na veličini poduzeća, teritorijalnosti i pripadnosti industriji prema NACE klasifikaciji

 

Iskustva su pokazala da najveću korist od tehnološko-inovacijske procjene mogu imati poduzeća koja:


·         strategiju rasta temelje na inovativnim proizvodima, uslugama, procesima ili/i inovativnom poslovnom modelu

·         su prisutne na tržištu najmanje 4 godine

·         imaju najmanje 10 zaposlenika

·         imaju potencijal za rast poslovanja i broja zaposlenika

 

Način prijave


 

Za sudjelovanje u tehnološko inovacijskoj procjeni potrebno se prijaviti putem obrasca OVDJE. Prijave su otvorene od trenutka objave ovog javnog poziva.  

Prvi rok za prijavu je 01.07.2017. U slučaju preostalih mjesta, drugi rok za prijavu je 01.10.2017.

Poduzeće se samom prijavom obvezuje da će alocirati 8 dana za provođenje procjene.

 

Način odabira

 

Na temelju odgovora iz upitnika i ocjena pristiglih prijava, izvršit će se bodovanje poduzeća i formirat će se rang lista. U slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati poduzeća koja su se prije prijavila te će se odabrati prvih 21 najbolje ocijenjenih koja će ostvariti pravo na procjenu.

 

Imp3rove procjenu u Hrvatskoj vrše certificirani stručnjaci koji su predstavnici Europske poduzetničke mreže:

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Ksaver 208, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 488 10 03

Fax: +385 1 488 10 09

E-mail: hamagbicro@hamagbicro.hr

Web: http://www.hamagbicro.hr

 

Tehnološki park Varaždin (TPV)

Zagrebačka 89, 42000 Varaždin

Tel: + 385 42 500 050

Fax: + 385 42 500 052

E-mail: info@tp-vz.hr

Web: http://www.tp-vz.hr/

 

Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku (Tera Tehnopolis)

Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek

Tel: +385 31 25 10 00

Fax: +385 31 25 10 05

E-mail: ured@tera.hr

Web: http://www.tera.unios.hr

 

STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.

Radmile Matejčić 10, 51000 Rijeka

Tel: + 385 51 265-963

Fax: + 385 51 265 999

E-mail: ntamarut@uniri.hr

Web: http://www.step.uniri.hr

 

 

 

<< Natrag