HR | EN | FR
Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin 06.09.2017. 11:40:27

Prijavitelj projekta: Tehnološki park Varaždin d.o.o.

Partneri na projektu: Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o.; Regionalna energetska agencija Sjever

Suradnici na projektu: Tehnološko - inovacijski centar Međimurje d.o.o.; Tera Tehnopolis d.o.o.; Razvojna Agencija Zagreb – TPZ d.o.o.

 

Svrha projekta: Razvoj i poboljšanje poduzetničko poslovne infrastrukture u gradu Varaždinu te povećanje broja proizvoda i usluga koje ona omogućava.

 

Očekivani rezultati projekta: Izvršeni građevinski radovi (Rekonstruirana zgrada TPV-a);  Nabavljena oprema (Nabavlja se oprema za opremanje dijeljene radionice za brzo prototipiranje i brzu proizvodnju malih proizvodnih serija (3D printer, 3D skener, CNC stroj, laserski rezač), opremanje zajedničkih vanjskih i unutarnjih prostora, namještaj za 30-50% uredskih prostora, uređaja za reciklažu PVC otpada, uređaje za snalaženje slijepih i slabovidnih osoba te punionice za električne automobile.

 

Kratki opis projekta

Rekonstrukcijom zgrade Tehnološkog parka Varaždin poboljšat će se radni uvjeti u Tehnološkom parku Varaždin, čime će se poboljšati kvaliteta usluga korisnicima poduzetničko poslovne infrastrukture u odnosu na postojeće stanje. Rekonstrukcijom će se dobiti 3.373,41 m2 neto fizičke infrastrukture, što će povećati dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima na području grada Varaždina.

Nabavom nove opreme proširit će se spektar usluga i poboljšati kvaliteta postojećih usluga koje Tehnološki park Varaždin, kao operater poduzetničko poslovne infrastrukture, pruža korisnicima. Navedeno će doprinijeti rastu i razvoju MSP-ovima na području grada Varaždina  što će u konačnici rezultirati privlačenjem investicija i stvaranjem novih mogućnosti za otvaranje radnih mjesta u MSP-ovima.

Budući da je u dosadašnjem poslovanju TPV-a primijećen nedostatak odgovarajuće opreme i specifične visoko sofisticirane opreme, nabavom navedene opreme moći će se pružiti bolja kvaliteta usluge i podržati širi spektar djelatnosti korisnika poduzetničko potporne infrastrukture.

 

 

Projekt je započeo 1. rujna 2017. godine i trajat će do 1. srpnja 2020. godine.

 

Ukupna vrijednost projekta je 16.502.301 kn a sufinanciranje od strane EU je u iznosu 16.502.301 kn (100%).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI), a u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Tehnološkog parka Varaždin.

 

Kontakt osoba: 

 

Josip Borak

Voditelj projekta

Mail: josip.borak@tp-vz.hr

Tel: 042/500-055

<< Natrag