HR | EN | FR
Program unapređenja poslovanja poduzeća s potencijalom za rast 13.09.2017. 12:02:50

Uspješna ste tvrtka i želite svoje poslovanje ubaciti u veću brzinu – značajno povećati prihode, povećati udio na tržištu ili osvojiti nova tržišta? Vjerujete da vaši proizvodi i usluge imaju potencijal za rast, izvoz, ali nikako da napravite korak u pravom smjeru?

Osigurajte cjelovitu procjenu poslovanja vlastitog poduzeća i otkrijte mogućnosti daljnjeg rasta, razvoja i širenja na nova tržišta

 

Tehnološki park Varaždin u sklopu projekta Europska poduzetnička mreža provodi aktivnost unapređenja poslovanja poduzeća s potencijalom za rast „Support young innovative companies scaling-up their activities in the Single Market“. Radi se o besplatnom programu edukacije, savjetovanja i podrške namijenjenog ambicioznim malim i srednjim poduzećima bez obzira na djelatnost, koja imaju proizvod ili uslugu s potencijalom rasta na domaćem i međunarodnom tržištu te raspolažu s dovoljno ljudi i vremena za provedbu programa. Cilj programa je ubrzavanje rasta poslovanja, internacionalizacija poslovanja i postizanje veće profitabilnosti poduzeća.

 

Jedanaest poduzeća koja budu odabrana za sudjelovanje u prvoj fazi programa dobit će priliku provesti dubinsku analizu postojećeg poslovanja i identificiranje prilika za unapređenje i rast poslovanja.

 

Tri poduzeća s najvećim potencijalom rasta će biti odabrana za podršku u rastu i unapređenju poslovanja te će dobiti:

-         prilagođene edukacije iz poduzetničkih vještina

-         jasnu strategiju rasta i razvoja poslovanja

-         savjetovanje i podršku kod provedbe strategije

-         pripremu za pristup izvorima financiranja rasta (banke, privatni investitori, javni fondovi).

 

Prihvatljivi prijavitelji


Program je namijenjen malim i srednjim poduzećima koja:

 

-         imaju jasan poslovni plan, prisutnost na nacionalnom tržištu, stabilno upravljanje i novčani tok

-         imaju dokazani interes tržišta za njihova inovativna rješenja i velike ambicije širenja i rasta na inozemna tržišta

-         žele širenje poslovanja kroz dodatnu komercijalizaciju postojećih proizvoda/usluga ili njihovo inoviranje  

-         imaju potencijal za prikupljanje i raspolaganje kreditnim financijskim sredstvima, garancijama, financijskim sredstvima iz rizičnog kapitala ili iz drugih financijskih izvora

 

Kako?


Program je podijeljen u nekoliko aktivnosti:

 

1. Procjena poslovanja poduzeća – maksimalno trajanje 2 dana


Veći broj poduzeća s potencijalom rasta (11) proći će kroz postupak procjene poslovanja na kraju kojega će dobiti izvještaj u kojem će biti identificirana područja s potencijalom rasta, glavne prepreke daljnjem rastu (ukoliko postoje) te obrazloženi prijedlozi za unapređenje poslovanja.

 

Za procjenu trenutnog poslovanja poduzeća i mogućnosti daljnjeg rasta koristit će se:

-              Dubinska analiza poslovnog modela

-              Osnovna analiza financijskog poslovanja poduzeća

-              Analiza elemenata poslovanja poduzeća: portfelj proizvoda/usluga, tržišna prisutnost, marketinške aktivnosti, tehnološki resursi i procesi, organizacija poslovanja, konkurencija, kupci i dobavljači.

 

2. Edukacije iz poduzetničkih vještina u trajanju do 8 sati


Na temelju provedene procjene, identificirat će se 3 poduzeća s najvećim potencijalom za daljnji rast, razvoj i internacionalizaciju poslovanja s kojima će poslovni savjetnici raditi tijekom narednih 12 mjeseci. Odabrana poduzeća sudjelovat će na edukacijama koje će biti usmjerene na stjecanje ključnih poduzetničkih vještina:

-         Menadžerske i upravljačke vještine: rast i razvoj, organizacijske promjene, motivacija, prezentacijske vještine...

-         Vještine potrebne za snalaženje na novim tržištima: pregovaračke vještine, analiza tržišta, multikulturalna komunikacija, strategija određivanja cijena,..

 

3. Specijalizirano poslovno savjetovanje u trajanju od 6 do 10 radnih dana


Poslovni savjetnici će izraditi akcijski plan savjetodavnih aktivnosti na temelju:

-         Analize kompetitivnih prednosti poduzeća i dodatne vrijednosti njihovih proizvoda/usluga sa stajališta kupaca

-         Dubinske analize financijskih kapaciteta poduzeća

-         Analize organizacijske strukture poduzeća

-         Analize R&D aktivnosti

-         Analize proizvodnog procesa

-         Analize sukladnosti proizvoda/usluga u skladu sa EU propisima i standardima

 

Akcijski plan će definirati ciljana tržišta, preporuke za razvoj novih/inovativnih/proizvoda/usluga, planiranje i pripremu za pristup novim izvorima financiranja, prilagodbu menadžmenta i organizacijske strukture poduzeća, potreba i načina kako ostvariti poslovnu, tehnološku, R&D suradnju s drugim poduzećima, sveučilištima i istraživačkim centrima, preporuke za unapređenje proizvodnog procesa i razvoja novih kanala distribucije, udovoljavanja EU propisima i standardima itd.

 

Provedba akcijskog plana trajat će do 12 mjeseci, ovisno o aktivnostima koje se moraju provesti, kako bi poduzeće uspješno internacionaliziralo svoje poslovanje. Uključivati će pojedinačne konzultacije te samostalan rad uprave/vlasnika poduzeća uz podršku poslovnih savjetnika.

 

Način prijave


Za sudjelovanje u procjeni poslovanja poduzeća potrebno se prijaviti putem obrasca OVDJE. Prijave su otvorene od trenutka objave ovog javnog poziva. 

 

Prvi rok za prijavu je 15.10.2017. U slučaju preostalih mjesta, drugi rok za prijavu je 01.12.2017.

 

Poduzeće se samom prijavom obvezuje da će aktivno sudjelovati u svim aktivnostima predviđenim programom.

 

Način odabira


Na temelju odgovora iz upitnika i ocjena pristiglih prijava, izvršit će se bodovanje poduzeća i odabrat će se prvih 11 najbolje ocijenjenih poduzeća koja će sudjelovati u postupku procjene. U slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati poduzeća koja su se prije prijavila.

 

Kriteriji za odabir su:

-         Stabilnost upravljačkog tima

-         Kapacitet prijavitelja (kompetentnost i stručnost prijavitelja i financijski kapacitet)

-         Dokazani tržišni potencijal

-         Zrelost poduzeća za internacionalizaciju

-         Inovativnost projekta

 


Kontakt

 

Tehnološki park Varaždin d.o.o.

Zagrebačka 89, Varaždin

Tel: + 385 98 472 051

E-mail: karlo.kukec@tp-vz.hr

 

<< Natrag