HR | EN | FR
Program provjere inovativnog koncepta - PoC 05.05.2010. 14:48:38
U konferencijskoj dvorani Tehnološkog parka Varaždin 03.05.2010. održano je predstavljanje novog programa provjere inovativnog koncepta. Program provodi BICRO u suradnji s prepoznatim centrima provedbe među kojima je i Tehnološki park Varaždin.

 
Smisao provjere inovativnog koncepta (engl. Proof of concept) je utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja. Program provjere inovativnog koncepta podupire pred-komercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi. Program financira poduzetničke ideje s visokim komercijalnim potencijalom i nije zamišljen kao izvor financiranja za znanstvene projekte.

 
Program bespovratnim sredstvima u iznosima od 35.000 do 350.000 HRK po projektu financira sljedeće aktivnosti:
•    Provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva
•    Demonstraciju tehničke izvedivosti
•    Izradu funkcionalnog prototipa


 
Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za analizu tržišta, poslovno planiranje, razradu koncepta i/ili strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda te poslovnu podršku za utvrđivanje tržišne isplativosti.
Aktivnosti na projektu traju najviše 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora o financiranju projekta.
Dokumentacija potrebna za podnošenje prijave nalazi se ovdje.


<< Natrag