HR | EN | FR
Podjela diploma za polaznike eSkills radionice 29.10.2010. 13:43:04

Tehnološki Park Varaždin je u suradnji s Microsoft Innovation Centrom Varaždin organizirao za stanare varaždinskog Centra Kreativne Industrije radionice za stjecanje osnovnih informatičkih vještina, pod nazivom eSkills informatičke radionice, u trajanju  od 3 tjedna. Tako su stanari CKI u razdoblju od 11. – 29.10.2010. redovito pohađali radionice u prostorima Microsoft Innovation Centra Varaždin, smještenog u zgradi Tehnološkog Parka Varaždin.


 

Program edukacije su kreirali i izvodili djelatnici Microsoft Innovation Centra, te članovi varaždinske udruge Academica, s kojom MIC Varaždin usko surađuje na promicanju korištenja IT tehnologije.


Sadržaj radionica temelji se na osnovama digitalne pismenosti (Digital Literacy), osnovnim informatičkim vještinama u korištenju računala, operativnog sustava i programa, Interneta i programa za produktivnost, te savjetima i trikovima u korištenju računala i programa za produktivnost, pri čemu su korišteni praktični primjeri iz poslovnog svijeta, kako bi se polaznicima ukazalo na prednosti korištenja računala u njihovom svakodnevnom poslovanju.


U sklopu programa edukacije, polaznici su imali i provjeru znanja stečenog za vrijeme trajanja edukacije, pri čemu su svi polaznici uspješno prošli provjeru znanja, te time stekli i diplomu kojom se potvrđuje da su digitalno pismeni.


U petak 29.10.2010. s početkom u 16:00 sati u prostorima Centra Kreativne Industrije, Pavleka Miškine 39, u Varaždinu upriličiti će se druženje s polaznicima, pri čemu će biti podijeljene i diplome svim polaznicima. Diplome će podijeliti gradonačelnik Varaždina, gospodin Ivan Čehok.

<< Natrag