HR | EN | FR
U sklopu projekta FIDIBE izrađena analiza najbolje prakse 23.02.2011. 08:53:34
Poslovno-inovacijski centar Hrvatske - BICRO izradio je studiju slučaja inovativnih poslovnih inkubatora u Hrvatskoj s fokusom na Tehnološki park Varaždin.

Brošura „Analiza najbolje prakse inovativnih poslovnih inkubatora u Hrvatskoj – Studija slučaja Tehnološkog parka Varaždin“ se može preuzeti u pdf formatu ovdje.


Priručnik s pratećim analizama će se uskoro moći besplatno preuzeti elektroničkim putem (www.fidibe.com) ili na DVD/CD mediju. Sadržaj će biti interaktivan, a uz međunarodnu inačicu na engleskom jeziku svi će materijali biti dostupni i na matičnim jezicima zemalja u sklopu projekta FIDIBE: talijanskom, mađarskom, slovenskom, hrvatskom, grčkom, slovačkom i rumunjskom.

<< Natrag