HR | EN | FR
PoC - 3.krug 15.04.2011. 16:27:59

Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. upućuje

 

P O Z I V

 

NATJECATELJIMA ZA PRIJAVU PROJEKATA U TREĆI KRUG

PROGRAMA PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA (PoC)

 

Prijave za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata kroz treći krug Programa provjere inovativnog koncepta mogu se predati zaključno do 15. svibnja 2011. godine, i to u jednom od niže navedenih Prepoznatih centara za provedbu PoC-a:

 

          Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije*

            Trg maršala Tita 14, 10 000 Zagreb

            (Centar se nalazi na lokaciji Zvonimirova 8, Zagreb)

            Kontakt osoba: dr. sc. Vlatka Petrović

            Tel: 01 46 98 164

            E-pošta: vlatka.petrovic@unizg.hr

            http://technology.unizg.hr

 

* Zbog velikog broja kandidata iz Zagreba molimo natjecatelje da uvaže da CIRTT radi isključivo s kandidatima koji dolaze sa znanstvenih organizacija. Prijave koje dolaze od subjekata malog gospodarstva ljubazno upućujemo da se jave na kontakte Tehnološkog parka Varaždin, koji za potrebe PoC-a ureduje po dogovoru u Zagrebu u prostorijama CIRTT-a.

 

          Sveučilište u Splitu Centar za znanstveno-tehnologijski razvitak Ured za transfer tehnologije

            Livanjska 5, 21 000 Split

            (Ured se nalazi na lokaciji Kopilica 5, Split)

            Kontakt osobe: Nikola Balić i Jugo Kaćanski

            Tel: 021 30 24 30

            E-pošta: nikola@utt.hr , jugo@utt.hr

            http://www.utt.hr

 

          Sveučilište u Rijeci Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.

            Slavka Krautzeka 82A, 51 000 Rijeka

            Kontakt osobe: Boris Golob i Neven Tamarut

            Tel: 051 40 65 92

            E-pošta: step-ri@uniri.hr

            http://www.step.uniri.hr

 

          (Sveučilište u Osijeku) TERA Tehnopolis d.o.o.

            Trg Ljudevita Gaja 6, 31 000 Osijek

            Kontakt osobe: prof. dr. sc. Ivan Štefanić i Ana Nikšić

            Tel: 030 25 10 00

            E-pošta: ured@tera.hr

            http://www.tera.hr

 

          Tehnološki park Varaždin d.o.o.

            Zagrebačka 94, 42 000 Varaždin

            Kontakt osobe: mr. sc. Andrija Petrović i Karlo Kukec

            Tel: 042 50 00 50

            E-pošta: info@tp-vz.hr

            http://www.tp-vz.hr

 

          Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o.)

            Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec

            Kontakt osobe: mr. sc. Matija Derk i Ivan Plačko

            Tel: 040 39 55 61

            E-pošta: matija.derk@redea.hr , ivan.placko@redea.hr 

            http://www.redea.hr

 

 

Više informacija o Programu PoC i uvjetima te dokumentacija dostupni su ovdje.

<< Natrag