HR | EN | FR
Erasmus+ Kick off meeting projekta MAB2.0 17.12.2014. 13:50:50
U cilju poticanja inovativnosti, umrežavanja te unapređenja vještina kroz razmjenu znanja i iskustva studenata i nastavnog osoblja iz različitih sveučilišta širom Europe, Fakultet organizacije i informatike i  Tehnološki park Varaždin od rujna ove godine zajednički provode još jedan projekt.

Riječ je o projektu „Market Basket Virtual Student Collaboration Model“ (MAB 2.0) kojim će se razviti i testirati inovativni model MAB 2.0 namijenjen edukaciji te virtualnom povezivanju studenata, nastavnog osoblja visokoobrazovnih institucija te poduzetnika iz zemalja partnera projekta.
Platforma MAB 2.0 omogućit će razvoj projekata na kojem će raditi internacionalni i multidisciplinarni timovi studenta iz različitih visokoobrazovnih institucija, a koje će mentorirati nastavno osoblje i poduzetnici. Samim sudjelovanjem u projektu, studenti će razviti poslovne vještine, komunikacijske vještine, unaprijediti poznavanje engleskog jezika, upoznati nove kolege i profesore, kulture, a samim time povećati vlastitu zapošljivost.

13. i 14. studenog 2014. godine u Amsterdamu je održan „Kick off meeting“ na kojem su sudjelovali vodeći partner Hogeschool van Amsterdam (Nizozemska) i projektni partneri Akademia Leona Kozminskiego (Poljska), Erhvervsakademi Aarhus (Danska), Fachhochschule des Bfi Wien Gesellschaft M.B.A. (Austrija) te hrvatski partneri Fakultet organizacije i informatike i Tehnološki park Varaždin. Na sastanku se raspravljalo o aktivnostima koje će se provoditi u sklopu projekta, načinima na koje će se planirani outputi uspješno ostvariti, ulogama partnera unutar projekta te su dogovoreni naredni koraci i okvirni plan provođenja aktivnosti. Sredstva za provođenje projekta osigurana su kroz europski program Erasmus+.

 
<< Natrag